ا

افتخار

افتخار
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ديديد كه به خاطر چيزى افتخار مى‏كنيد، به اين معنا است كه در زندگى به آسايش و رفاه مى‏رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.