ا

الهام

الهام
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب احساس كنيد چيزى خوشايند به شما الهام مى‏شود، بيانگر پيروزى در مقابل مشكلات زندگى است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button