ا

انبر آتش

انبر آتش
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button