ب

باله

باله
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك زن خواب رقص باله ببيند : دردسر و نااميدي
يك زن جوان خواب رقص باله ببيند : او در عشق وفادار نخواهد بود .
يك مرد خواب رقص باله ببيند : شكست در كارها
يك زن بيوه خواب رقص باله ببيند : او به زودي با يك مرد بسيار ثروتمند ازدواج خواهد كرد.
باله اي كه در يك سن بزرگ بوسيله رقاصاني حرفه اي انجام مي شود :سلامتي شما بخطرمي افتد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button