بال

اعلانات

بال
اچ ميلر مى‏گويد:
مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه مثل پرندگان، بال و پر داريد، يعنى غم و ناراحتى شما را تهديد مى‏كند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كه بال درآورده ايد ، علامت آن است كه به خاطر جدايي از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامني و اضطراب خواهيد كرد .
2ـ ديدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستي و فقر غلبه خواهيد كرد و به ثروت و افتخار دست خواهيد يافت .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب بال : از دست دادن پول
يك فرشته بالدار : خوشبختي
بالهاي يك پرنده : احترام و امتياز
يك فرشته با بالش شما را نوازش مي كند : شادي و تسلي خاطر
بالهاي پرنده هاي اهلي : يك عشق بزرگ و خوشبخت
شما خودتان بال داريد : موانع متعدد سر راهتان پديدار مي شوند .
بچه ها بال دارند : ثروت
بالهاي شكسته : ضرر مالي

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close