ب

برادري

برادري
اگر در خواب ببينيد با كسى پيمان دوستى مى‏بنديد، نشانه‏ى آن است با فردى آشنا مى‏شويد كه يكى از دوستان عزيز و باوفاى شما مى‏شود

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button