ب

بمب

بمب
آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى بمب در خواب، بيانگر آن است كه شما با ديگران مشاجراتى انجام خواهيد داد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه خودتان در مكانى بمب مى‏گذاريد، به اين‏ معنا است كه در نزديكان شما چند دشمن وجود دارد. اگر خواب ببينيد كه بمبى تركيده است، به اين معنا است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

مولف گويد:
ديدن انفجار بمب توسط هر کسي مي تواند موضوع مهمي باشد در مورد همان شخص که بيان خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.