ب

بند لباس

بند لباس
مشاهده‏ى بند لباس در خواب، بيانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر خواب ببينيد كه بند لباس مى‏خريد، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button