ت

تخته نرد

تخته نرد

بازى تخته نرد در خواب، بيانگر آن است كه دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بيانگر آن است كه عده‏اى محبت‏هاى شما را ناديده مى‏گيرند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button