ض

ضعيفي

ضعف

ضربان قلب

ضرابي

ضيافت

ضياع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.