قواعد ناب در تعبير خواب

قاعده دوازدهم

تعبیر خواب قاعده دوازدهم:

تعبیر خواب قاعده دوازدهم قاعده دوازدهم هر اثر دردناکی بعد از رؤیا در بیداری نشانه شروع آسیب از طریق چشم است. پس باید برای برطرف کردن اثر، سریعاً اقدام کرد تا آن چشم بر وی مسلط نشود. tabeer e khwab

مثال:

کسی در خواب می‌بیند که یکی چاقوی به کمر او می‌زند از خواب بیدار می‌شود در حالیکه هنوز جای ضربه درد می‌کند. شکی نیست که این یکی از علامات زخم چشم است که باید برای برطرف کردن آن اثر از کسی که در خواب دیده است بگیرید تا آن چشم زخم برطرف شود. تعبیر خواب قاعده نهم tabeer e khwab

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button