ت

تعظيم کردن

تعظيم کردن
آنلي بيتون مى‏گويد:
تعظيم كردن در خواب، نشانه‏ى آن است كه با كارهاى خود مورد خنده‏ى ديگران قرار مى‏گيريد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button