ت

تقاضاي پرداخت بدهي

تقاضاي پرداخت بدهي
اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button