ت

تميز کردن

تميز کردن
اگر خواب ببينيد كه مشغول تميز كردن خانه هستيد، به اين معنا است كه عده‏اى دايما پشت سر شما حرف‏هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تميز كردن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى انجام دهيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.