ت

تهديد

تهديد
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب كسى شما را تهديد كند، به اين معنى است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button