ت

تهيدست

تهيدست
اگر در خواب مشاهده كنيد، فقير شده‏ايد، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مشاهده‏ى افراد فقير و تهيدست در خواب، به اين معنا است شخصى از شما درخواست كمك دارد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button