ت

تورم لوزه

تورم لوزه
متورم شدن لوزه در خواب، بيانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است. اگر در خواب لوزه‏ى كسى را متورم ببينيد، يعنى بيمارى شما را تهديد مى‏كند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button