ت

تير چراغ برق

تير چراغ برق
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تير چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است كه مسؤوليت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را روى تير چراغ برق ببينيد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى كنيد تا به دام دشمنان نيافتيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button