ت

تيمارستان

تيمارستان
لوک اويتنهاو مي گويد :
تيمارستان : غمي بزرگ

هانس كورت مى‏گويد:
مشاهده‏ى تيمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ى بروز بيمارى و مشكلات است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تيمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد ، يا در روابط شكست خواهيد خورد ، بايد تلاش كنيد با تفكر بر اين مشكلات فايق شويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button