ج

جدايي

جدايي
2ـ اگر خواب ببينيد كسي از خانوادة خود جدا مي شود ، علامت آن است كه در معرض خطر دعواهايي قرار خواهيد گرفت كه هيچ گاه آشتي به دنبال نخواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.