جن

اعلانات

جن
بدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته اند بخت است و كامروائي در آن كار كه بود.

ابوهريره گويد:
از رسول خدا (ص) مروي است كه ديدار پري در خواب، دولت و بزرگي است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دليل خرمي است.

محمدبن سيرين گويد:
پري به خواب ديدن، اگر خوشخوي و شادمان است، دليل كه عز و دولت يابد، اگر او را زشت و غمگين بيند، دليل بر غم و اندوه كند،اگر پري را مرده بيند، كار او شوريده شود، اگر با پري جنگ مي كرد، دليل كه كار او آشفته شود.

ابراهيم كرماني گويد:
پريان بعضي مسلمانند و در خواب ديدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه كافر باشند، ديدار ايشان ديدار دشمن و ادبار و اندوه است.

حضرت دانيال گويد:
اگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود. اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد. اگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، دليل كه كارش نيكو شود. اگر پري را درجامه نيكو بيند، حالش نيكو شود. اگر پري را در خانه بد بيند، حالش بد شود. اگر بيند پري او را چيزي داد. از زر و سيم و آن چه بدين ماند، دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

جابرمغربي گويد:
اگر پري را بيمار يا مرده بيند، دليل كه حال او بد شود. اگر بيند پادشاه پريان او را بنواخت، دليل كه دولت و اقبال يابد و مقرب پادشاه گردد. اگر ديد پري جايگاه خويش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه كرد و گاه خود را پنهان، دليل كه زني با وي مكر و خيانت سازد. اگر بيند در خانه پريان شد و ايشان را مي شناخت، دليل كه به غربت افتد و شهرها بيند. اگر بيند پري او را همي برد، دليل كه حاجت او روا شود، از جائي كه اميد ندارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن پري در خواب بر پنج وجه است.
اول: دوستي عزيز.
دوم: بخت و دولت.
سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد.
چهارم: بزرگي و حشمت.
پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن سم شكافتة جن در خواب ، نشانة آن است كه بدبختي شما را تهديد مي كند و با دوري از افراد ناشناس به انجام كار مثبتي خواهيد پرداخت

Advertisement

18 thoughts on “جن”

 1. کسی دعانویس سراغ دارد؟خواهش می کنم اگر کسی را سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خواهم.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

  1. سلام.تو فردیس کرج ی خانونه خیلی پاکیه ک پولم نمیگیره فقط طلسم باطل میکنه.خیابون قریشی.خیابون ظفر غربی.اولین کوچه.بت بست اخر کوچه .خانمه .شهناز

   1. سلام سارا خانم
    این ادرسی که گفتید واقعی هست ؟ من مشکلی دارم که باید طلسم باطل بشه ولی باید از انگلستان بیام .
    ممنون اگه جواب بدید

   1. سلام خسته نباشيد با شوهرم همديگرو خيلى خيلى دروست داريم شوهرم واسه من حتى جونشم ميده اما چون از نظر وعض مالى خيلى روبراهه بعضى مواقع چيزايى واسش پيش مياد كه من ازشون خوشم نمياد يه چند بارم كه گوشيشو باز كردم متوجه شدم كه خانوماى زيادى كه ختى شوهرم بهشون اصلانم توجه نميكنه دست بردارش نيستن خودمم خيلى ميترسم ولى شرهرم هميشه ميگه واسه مرد شايد يه چيزايى پيش بياد ولى من در كل با دنيا عوضت نميكنم دنيامى يا وقتى ويريم جايى اونقدر باهام خوبه اگه برگشتيم خونه يا واسمون مهمون اومد يهدعواهايى بينمون پيش مياد سر هيچى كه نگو نپرس يا اكثر اوقات شبا موقع خواب دلم ميگيره

 2. سلام دوستان
  شاید به من ارتباطی نداشته باشه که قطعا هم نداره، اما فقط و فقط برای رضای خدا میگم ، از دعا نویس و جادو دوری کنید،اینکه با نوشتن یه دعا یه اتفاقی و چیزی بشه بعد بگید که فلانی سیده یا دلش پاکه و ازین حرفا.
  درصورتی که به هیچ عنوان همچین چیزی نیست و همه ی اینا خودشون با اجنه در ارتباطن و اگر کاری هم انجام بدن از طریق هموناست و فقط ماست مالیش میکنن قضیه رو و شاید در ظاهر مشکلتون حل میشه اما فقط بدترش کردید.اینو خیلی دیدم و تجربه دارم در این زمینه خواستم بگم بهتون.و هیچکدوم هم با دیگری فرقی نداره.یا کلاه برداره و میخواد پول بگیره ازتون یا اینکه همون شرایطی رو داره که بنده عرض کردم.
  موفق باشید.

 3. آیا کسی دعانویس سراغ داره؟خواهش می کنم کسی را سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خواهم که از طرف دشمنان فامیلی ایجاد شده است. اگر بتواند کارم را حل کند ۵۰۰ شیرینی می دهم . فرنیا هستم. شماره تماسم و تلگرامم ۰۹۳۹۱۳۹۳۰۱۵ هست

  1. شما از پارسال مشکلت حل نشده یا خودت کلا مشکلی
   یه بنده خدا تو گناباد هست به نام گاورسی gaversi نیاز نیست بهش مشکلتو بگی خودش میفهمه اگه خیلی مشکلت بزرگه برو گناباد آدرسشو بگیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close