ب

حراج

حراج
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كاسباني كه اجناس خود را حراج كرده اند ، فرياد مي زنند ، نشانة آن است كه آيندة درخشان و معاملاتي سود آور خواهيد داشت .
2ـ اگر كاسبي خواب ببيند در حراجي شركت كرده و جنسي مي خرد ، نشانة آن است كه دادوستدهاي مكرر در پيش خواهد داشت و اگر مزرعه داري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه احشام او برايش سودي فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داري چنين خوابي ببيند نشان فراواني نعمت و رفاه است .
3ـ اگر خواب ببينيد هنگام شركت در حراج تأ سف مي خوريد ، نشانة آن است كه مي بايد در كارهاي خود بيشتر دقت كنيد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا