ح

حلزون

حلزون
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكي قرار خواهيد گرفت .
2ـ پا نهادن روي حلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي بداخلاق معاشرت خواهيد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close