خ

خداحافظي کردن

خداحافظي کردن
لوک اويتنهاو مي گويد :
خداحافظي کردن : سرخوردگي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.