خ

خسوف

خسوف
لوک اويتنهاو مي گويد :
خسوف : اخبار بد

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن خسوف در خواب ، نشانة بيماري مسري يا علامت مرگ است .

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.