د

درخت آبنوس

درخت آبنوس
دليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button