د

درخت آلو

درخت آلو
دليل بود بر مردي طبيب كه نفعش به هر كس مي رسد و درخت آلوي زرد، دليل بود بر بيماري.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.