د

درخت بادام

درخت بادام

دليل بود بر زني كه بدكردار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.