د

درخت حنظل

درخت حنظل

به خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.