د

درخت سدر

درخت سدر

دليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.