د

درخت صنوبر

درخت صنوبر

دليل كند بر مردي درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.