د

درخت پسته

درخت پسته

دليل است بر مردي توانگر، اما بخيل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.