د

درخت گلنار

درخت گلنار

دليل كند بر مردي شريف، كريم، جوانمرد و بعضي گويند، دليل كند بر مال و فرزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.