ز

ذرت پخته

ذرت پخته
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است كه آگاهي و مطالعه و برنامه ريزي درست براي آينده ، شما را به پيشرفت مي رساند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button