سبد

اعلانات

سبد
اگر خواب ببينيد سبدي پر را حمل مي كنيد يا به سبدي پر مي نگريد ، نشانة آن است كه به موفقيت كامل مي رسيد ، اما اگر سبد خالي باشد ، نشانة نارضايتي و اندوه است

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close