س

سماور

سماور
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button