س

سنجاقک

سنجاقک

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سنجاقك در خواب ، علامت آن است كه در اثر بدبختي بيش از اندازه به ديگران وابسته خواهيد شد .
2ـ اگر در خواب كسي دربارة سنجاقك از شما سوالاتي بكند ، علامت آن است كه در زمان اكنون و آينده شاهد وقايع شگفت انگيزي خواهيد بود .

ـ اگر زني در خواب سنجاقك ببيند ، نشانة آن است كه همسري تندخو خواهد داشت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button