س

سوره المعارج

سوره المعارج

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره معارج مي خواند، دليل است خير و نيكي بسيار كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.