س

سوره زخرف

سوره زخرف

اگر ديد سوره زخرف مي خواند، دليل است نماز و طاعت كند و راست قول و خوب احوال بود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button