س

سوره شوري

سوره شوري

اگر بيند سوره شوري مي خواند، دليل كه نماز بسيار كند و پيوسته روزه دارد و نيكوكار و پرهيزكار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.