ش

شيخ

شيخ
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن شيخ شدن زن طلاق گويد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *