ص

صداي بم

صداي بم
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
صداي شما موقع حرف زدن بم است : يك مصيبت درپيش است .
صداي شما بعلت سرما خوردگي بم شده : مشكلات بسيار در پيش داريد .
ديگران صداي بم دارند : يك خطر در روابط عشقي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button