ض

ضربان قلب

ضربان قلب
لوک اويتنهاو مي گويد :
ضربان قلب : در يک موقعيت نا جور قرار گرفتن

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنيد ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب اعمال و سلامت جسمي خود باشيد ، زيرا هر دو رو به ضعف هستند .
2ـ اگر خواب ببينيد نبض كسي را مي گيريد ، علامت آن است كه براي كسب لذت دارايي خود را فدا مي كنيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button