ط

طاعون

طاعون

ديدن طاعون درخواب، دليل جنگ و كارزار است.
محمدبن سيرين گويد: دليل فتنه وبلا است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد طاعون ميان مردم شيوع پيدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثي مأيوس كننده زن يا نامزد شما را به زندگي تأسف باري خواهد كشاند .
2ـ اگر خواب ببينيد به طاعون مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه با بهترين برنامه ريزي كار خود را از كسادي و ورشكستگي نجات مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از افراد مبتلا به طاعون مي گريزيد تا در امان بمانيد ، علامت آن است كه  به مشكلي غير قابل ادراك دچار خواهيد شد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا