ط

طلا

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا
تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب طلا زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه زر ببافت يا كسي به او داد، دليل بود كه مالش ضايع گردد، يا تاواني بر وي افتد، يا كسي بر وي خشم گيرد.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب طلا
اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همي خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

جابر مغربي گويد:تعبیر خواب طلا
زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل است كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند، دليل بود كه دختري مهتر به زني گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگري نشسته و با او معامله مي كرد، دليل كه او را با مردي دروغگو سر و كار افتد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
هر که زردر خواب بيند کار دنيا بر وي نظام گيرد

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

لوک اويتنهاو مي گويد :
طلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش
يافتن آن : دريافت ارث
جستجوي آن در دل خاک : خوشبختي به ناگهان به شما روي خواهد کرد
پرداختن چيزي با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت
آن را آب کردن : آسايش مادي
دزديدن آن : خبرهاي بد
طلا گذاشتن بر روي خود : افزايش احتياط ضرري ندارد
گم کردن : به شما خيانت خواهد شد
طلا هديه گرفتن : شرمساري
اشيا طلايي : ضواهر فريبنده اند

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ، نشانة آن است كه در هر كاري موفق خواهيد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند كسي به او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ، نشانة آن است كه با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .
3ـ پيدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانايي پيروز خواهيد شد .
4ـ اگر در خواب طلا گم كنيد ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاري بهترين فرصت را در زندگي خود از دست مي دهيد .
5ـ يافتن رگه اي طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

6ـ اگر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد . بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد

نوشته های مشابه

‫52 نظرها

 1. سلام ممنون از پیجتون
  سوال من این هست .من در خوابن در منزل پدرم بدوم‌ که ایشان همراه خواستگار خواهرم با مقدار زیادی پول نقد و سکه طلای قدیمی و شمش طلا وارد منزل شدن .و گفتن که اینها پول فروش ملکی هستش .
  میشه لطف کنین بگین تعبیر این خواب چی هستش .
  .با تشکر یاشار

 2. سلام بابت سایت و پاسخگویی شما سپاسگزارم. من خوابی دیدم که اگر ممکنه راهنمایی برا ی تعبیر ان بفرمایید
  منخواب دیدم با پسری که 3 سال پیش خواستگارم بود و جواب منفی دادم نامزد شدم و ان شخص یک عالمه بهم طلا کادو داد د در آن طلاها یه انگشتر حلقه ازدواج شیک و چندتا حلقه نامزدی یکشکل با کلی نگین و یه سرویس طلا که گردنبندش که سینه ریز بود افتاد زمین و یکمش پارگی پیدا کرد. خواب خیلی عینی و واقعی به نظر میرسید طوری که تو خواب میخواستم زنگ بزنم به دوستم و خبر نامزدیم رو بدم . خواب هم برای نزدیکای صبح دم اذان بود.
  مچکرم از تعبیر و راهنمایی شما

 3. سلام زنی متاهل هستم خواب دیدم چند عدد النگوی طلا خواهرم برام خریده و دستم کردم همه النگوها یک سایز نیستند چند مدل هستن و دستم بعد از گمی نگاه یکی از النگوه جنسش خوب نبوده براحتی میشکند تعبیرش چیه لطفا جواب بدین

 4. دوست شوهرم یک شب در میان خواب میبینه که گوشواره های بلند طلا پیدا کرده یه شبش هم گردنبند طلا پیدا کرده تعبیرش چیه؟
  سپاسگزار میشم تعبیرش رو بهم بگین

  1. تو چکار دوست شوهرت داری
   اصن چرا خوابشو واسه تو تعریف کرده
   مگه خودش زبون و سواد نداره؟؟؟
   تعبیرش میشه اینکه
   دست بردار زن
   از خدا بترس

 5. دوست شوهرم یک شب در میان خواب میبینه که گوشواره های بلند طلا پیدا کرده یه شبش هم گردنبند طلا پیدا کرده تعبیرش چیه؟
  سپاسگزار میشم تعبیرش رو بهم بگین

 6. با سلام. پسر دایی من در خواب دیده که در دشت بزرگی باکل فامیل جمع هستیم که من ناگهان از هوش میروم. اون به من آب داده و من را هوشیار می کند. و سپس مقداری زیادی طلا که ظاهرا متعلق به من بوده را به من می دهد که یکی از طلا جات گردنبد با نوشته آیه ” و ان یکاد” بوده.
  لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید که خیر است یا نه؟

 7. سلام خواب دیدم کسی که 7سال پیش سرمایه ام خورده بهم طلا داد نگاکردم دیدم قرصه بش پس دادم پلاستیکی دیگرداد چند حلقه انگشتر بود تعبیر

 8. سلام خانم متاهل وبارداری هستم که جنسیت فرزندهنوز نامعلومه..درخواب زنی بدریخت وبسیارترسناک‌(جن) منودراتاق خوابم‌حبس کرده بود وهیچ راه فراری نداشتم ونشستم روزه حضرت زهراخوندم وسینه زدم واون زن جن روبه قبله نشست وسجده کرد تبدیل به یک مرد شد واون‌مرد دوباره سجده کردوبه من یک انگشتر تقریبا طلایی مردانه نگین سلیمانی درشت ویک پلاک شمش طلایی بزرگی هدیه داد ودوباره به سجده رفت وازخواب پریدم…تعبیر چیست؟

 9. با سلام
  من خواب دیدم اول در حال وضو گرفتن با آب هستم ولی بعدا دیدم زمانی که دستانم رو دارم میشورم به جای آب سکه طلاست و از روی دستم سکه میفته.
  ممنون از پاسخگویی

 10. با سلام. دختر مجردی هستم . خواب دیدم که در دست راست خود یک النگوی پهن دارم و در دست چپ خود 4 النگو که نازکتر از النگوی دست راست بودند. نگاهی به داخل النگوها کردم و دیدم کثیف است و تخم کرم مانندی دارد النگوها را دراورده و آنها را با آب شستم. تعبیر خواب من چیست؟

 11. سلام.خواب دیدم در جای مشخصی نوک کوهی از طلا از زمین بیرون زده است ومن آن را پیدا کردم…تعبیر چیست

 12. سلام دختری مجرد هستم و خواب دیدم انگشتر طلادر خاک پیدا کردم که روی ان یک عنکبوت کوچک زرد رنگ است تعبیرش چیست؟

 13. سلام
  من در خواب دیدم که یک ساعت مچی که الآن دارم و دستم میکنم، توی مغازه روبروی فروشنده گذاشته ام تا ببیند و او یک ساعت طلا جلوی من گذاشت و گفت بیا این یکی را ببر دستت کن.

  لطفا تعبیر را بفرمایید.

 14. سلام من خواب دیدم باپدرم رفتیم طلافروشی ک دستبند بخرم اما بابام زنجیر خیلی کلفت وگرونی روخریداری کرد

 15. سلام من دیشب در خواب دیدم که همسرم به من یه گردنبند داد، همسرم چند وقتی است که از من دوره بنا به دلیلی

 16. سلام من دختری ۱۸ساله ام که خواب دیدم مادرم مشتی سکه ی طلا در دست داشته و رفته که بفروشه برای کمک به کسی ولی کسی از اون نخریده و من درخواب بهش گفتم که نباید بفروشه و کلا از کارش نهیش کردم
  تقریبا یکی دو هفته ی پیش هم خواب دیدم به طلا فروشی رفتیم و من النگو خریدم و اونها رو دستم کردم و تو ذهنم همش این بود که اینارو بابات برات خریده و باید قدرشو بدونی
  تعبیرشون چی میشه؟

 17. سلام، من قبل سحر خاب دیدم از یه مسیر اشتباهی که داشتم میرفتم به یک طلا فروشی رسیدم که بسته بود و من از ویترینش یه عالمه طلا دزدیم و چند نفر تعقیبم کردن که طلاهارو از چنگم در بیارن
  به نظرتون تعبیرش چیه؟

 18. سلام من خواب ديدم دوتا انگشترم رو به امانت پيش يه اقايي ميزارم كه فرداش پول ببرم و طلارو پس بگيرم تعبيرش چي ميشه

 19. سلام من خواب دیدم که یه دیواری رو با دو نفر دیگه سوراخ کردیم و شبیه معدن شد و دنبال طلا میگشتیم و من زودتر از همه طلا پیدا کردم وسنگای خیلی بزرگ طلا هم پیدا کردم یکی از سنگای طلا ک روی سقف بودو کشیدم ک سه تا سنگ قیمتی تقریبا بزرگم بعد اون افتاد و من برداشتمشون و تو یه کیسه گذاشتم تعبیرش چی میشه؟؟

 20. سلام من دیشب خواب دیدم ی ساک‌پر از شمش طلا تو دل خاک پیدا کردم البته خودم با ی پسره دیگ اون ب من ۲ تا شمش صلا با ی الماس بزرگ داد. میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟!

 21. سلام من خواب دیدم داشتم برا ‌کاشتن درخت پسته در یک خرابه چال در میاوردم ناگهان جعبه ای از طلا و زیورآلات و یه مقداری مستندات که در جعبه بود را پیدا کردم بعد طلا ها رو در جیب گذاشتم و کاغذ ها را در پیراهن خود.ممنون میشم تعبیرشو بگید

 22. سلام من دیشب خواب دیدم یک پسری را که نمی شناسم بمن لاکت/گردنبند طلا را که خوش دارم بمن می‌دهد و من هم در گردنم می کنم تعبیرش چیه؟

 23. سلام زنی هستم که شوهرم در جوانی فوت کرده و تنها زندگی میکنم در خواب دیدم که سکه طلا کادو گرفتم ممکنه تعبیرش کنید

 24. باسلام خدمت شما من خواب دیدم شخصی که به حج تمتع مشرف شده مقدارقابل توجهی طلا برام هدیه اورده از مکه بعد بهم میگه خاستم پولشو بت بدم اما گفتم طلا بگیرم بهتره گردنبند و پلاک و النگو بودن لطف کنید تعبیرشو بهم بگید

 25. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم شب عروسیمه و خانواده شوهرم برام طلا خریدن من النگوهامو ک زیاد بودن رو از دستم دراوردم و ب خودشون پس دادم چون دوسشون نداشتم لطفا تعبیرشو بگین.مرسي

 26. سلام
  من دیشب خواب دیدم دوست صمیمی ام طلا زیاد داره و ازش پرسیدم اینارو کی گرفتی و اونم جواب داد که از قبل داشتم میخواستم ببینم تعبیرش چی هست
  تشکر

 27. سلام
  دیشب خواب دیدم یکی از دوستای صمیمیم طلا زیاد داره و ازش پرسیدم اینارو از کجا اوردی و اونم جواب داد از قبل داشتم میخواستم ببینم تعبیرش چی هست
  تشکر

 28. سلام
  مرد هستم
  عقد کردم/ خواب دیدم شب عروسیمه و با تمام مهمانها سر میز غذا هستیم و تو بشقاب من و خانمم برنج و یک تیکه طلا (دستبند /زنجیر) هست . بلند شدم به بقیه سر کشی کنم دیدم تمام بشقابها برنج و طلا هست . و سر یکی از میزها مادر بزرگ خدابیامرزم نشسته که کلی شاد شدم از دیدنش / حکمت این خواب چیه ؟
  من اصولا خواب زیاد میبینم و. اکثرا رنگی
  لطفا تعبیر خواب منو بگید
  تشکر

 29. سلام
  وقت بخير
  من طلا گم كردم
  ديشب در خواب ديدم كه پيدا شدن و خيلى خوشحال شده بودم
  لطفا تعبيرش بگين
  ممنون

 30. سلام.خواب دیدم از استادم به عنوان جایزه پاسخ به سوالاتش دوتا گردنبند با نگین زرد و یه گوشواره ای به شکل گل رز که وسطش نگین زرد کوچیکه گرفتم وقتی اوردم خونه مامانم میخواست بفروشه ولی من نمیذاشتم

 31. با سلام خدمت شما،خواب دیدم دختری به من لانه پرنده کادو داد که پرنده ها در آن تخم طلا می گذارد ند متشکرم.

 32. سلام خیلی نکات و تعبیرات جالبی بود و واقعا معنای خوابم رو درک کردم و متوجه شدم که بدنبال کار بیهوده رفتم و سهل انگاری می کنم و فرصتهای زندگی ام را یکی یکی دارم از دست مید هم.خیلی جالب بود تعبیرتان.با تشکر فراوان

 33. با سلام
  من در خواب دیدم که با وسایل کامل شنا به اعماق دریا شنا کردم و گنجی از طلا پیدا کردم و یک مشت از طلاها که پر از مروارید بود به کشتی اوردم و پیش یکی از دوستان طلا فروشم بردم تا از قدمت و اصل بودن طلاها بهم خبر بده، اونم گفت چند روز بعد بهم خبر میده

 34. سلام خواب دیدم طلاهای زیادی هست که به دریا ریخته شد و من شناکنان با سبد طلا ها رو جمع میکردم و شنا می کردم

 35. سلام.خواب دیدم درخونمون بودیم به خواهرم ی زنجیر و پلاک طلا هدیه دادم ی قسمت دیگه زنجیر ی نگین هم بهش داشت .به دختر کوچولوش رسید م ی پلاک و زنجیر هدیه دادم و به دختر داداشمم همین طور …انگشتری ک گم کرده بود هم پیدا شد…ولی منی ک مجردم ودرآمدی خوبی ندارم چرا این چیزا را هدیه میدادم.

 36. سلام.زنداداش من خواب دیده که همسرم برای من یه عالمه طلاخریده وتاجی ازطلا برسرمن گذاشته لطفاتعبیرش رو بگین

 37. سلام،من خواب دیدم که گردنبندی که به گردن دارم پاره شده و چند تیکه شده و اون تیکه هاشو از روی گردنم برمیداشتم با اینکه گردنبندم ظریفه اما خیلی تیکه شدت بود و خیلی زیاد شد وقتی جمعشون کردم .????

 38. سلام. من مادرم خواب دیده یه گردنبند طلا داره که پیچ خورده و نامنظم بعد یه خانوم زیبا اومده و گفته بده درستش کنم بعد درستش کرده و قشنگ بافته طلا رو انداخته گردن مادرم. مادرم خیلی شاد شده.. بعدش بابام مسقطی درست کرده و طلا رو گذاشته روی اون و گفته بذار مردم که میان بخورن و… ولی مامانم طلا رو برداشته.
  میشه خواهش کنم تعبیرش و بهم بگین؟؟ ممنون میشم.

 39. سلام.من خواب دیدم همراه خانوادم تو خونه بودیم که یهو یه کیس پر از طلا افتاد تو خونه.نمیدونیم از کجا.دختر عموم یه گوشواره و یه دستبند برداشت .من خواستم بردارم که بابا نذاشت گفت مال نیس.مامانمم قایمش کرد

 40. سلام من دختری مجرد هستم در خواب دیدم که علاوه بر طلاهای خودم یه عالمه طلای دست دوم خریدمو به خودم اویزون کردم که در بین اونا یه گردنبند خیلی درشت انار بود که به گردنن انداخته بودم و ابی رنگ بود

 41. سلام من خواب دیدم تو 1اتاقم که میزو صندلیاش از طلاس با دیواراش منم روی یه میز بلند دراز کشیدم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن