فوره

اعلانات

فوره
محمدبن سيرين گويد: فوره خوردن، دليل رنج و غم بود. اگر بيند فوره خورد، دليل رنج و غم است. اگر بيند كه فوره ميخورد، دليل كه متفكر شود و نيز گويند: ديدن فوره در خواب، دليل بيماري است

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close