ق

قوطي

قوطي
لوک اويتنهاو مي گويد :
قوطي کنسرو : پول پس انداز شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.