لوزينه

اعلانات

لوزينه
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه لوزينه در خواب به دهان نهاد، دليل كه سخني خوش شنود. اگر بيند لوزينه بسيار داشت، دليل است مال فراوان يابد. اگر ديد لوزينه به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close