ماهي

اعلانات

ماهي
حضرت دانيال گويد:
ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

جابرمغربي گويد:
ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
ماهي
ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ماهي روزي است

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
۶ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
۷ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

Advertisement

34 thoughts on “ماهي”

 1. سلام.خواب دیدم که در حیاط حرم حضرت معصومه و خیابانهای اطراف آن ماهی های بسیار زیاد از انواع مختلفش روی زمین ریخته شده و از دریا حجوم آورده اند هرجاکه پا می گذاشتم ماهی زیر پا و اطراف پاهایم پر بود به قدری که وحشت کرده بودم و خدارا صدا میکردم. لطفا بفرمائد تاویلش چیست ؟؟
  Kian.arash18@yahoo.com

 2. سلام من چند روزه خواباهای عجیبی میبینم و واقعا در خواب میترسم مثلا دیشب خواب میدیدم تو یه آبگیر کثیف و آلوده پر از مار و ماهی های زشت و کثیف تو هوای گرم شنا میکنم واونا به سمتم هجوم میارن اما من خودمو نجات دادم و دیگه نترسیدم ولی هنوزم به زشتی اون ماهیهای خوابم ماهی ندیدم .

 3. سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال است و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

 4. سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال وجود دارد و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

 5. سلام خواب دیدم که از ساحل دریا یه ماهی بزرگ میگیرم. اینروزا دچار گرفتاری مالی شدم لطف میکنید تعبیرش را بگویید.ممنون

 6. سلام در خواب ديدم از يك حوض بزرگ ماهى درشت را با دست ميگرفتم و ميكوبيدم تا بميرد و رنگ ماهى خاكسترى بود ماهى دوم رنگ قرمز كه همراهان گفتند اين رنگ خوشمزه نيست و دوباره به اب انداختم و يك ماهى به رنگ خاكسترى ديگر گرفتم لطفا تعبيرش را بفرماييد

  1. من خواب دیدم ماهی دارم ولی ماهی مرد….
   بعد از مدتی باردار شدم
   دختری به دنیا آوردم
   و اون فرشته ی آسمونی رفت پیش خدا

 7. سلام ، من در حال حاضر بسیار در تنگنا و گرفتار هستم ، البته از لحاظ مالی ، متاسفانه بیش از ده سال هست که گرفتارم و به هر کاری که دست میزنم بیشتر متضرر میشوم! طوریکه الان حدودا دو ساله که بدلیل عدم توانایی مالی خانه ای که در آن مستاجربودیم را تحویل و پس از ارسال باقیمانده اثاث منزل به شهرستان جهت نگهداری در انباری ، منزل مادر خانم ام زندگی میکنیم ، با توجه باینکه در زمینه خرید و فروش قطعات ماشین آلات سنگین و در همین اواخر در زمینه تولید فعالیت داشتم ، بدلیل مشکلات پیش آمده در شرکتی بصورت حقوق ماهیانه 1500 کار میکنم که با توجه باینکه تا کنون ، خود ، کارفرما بودم ، شرایط خیلی سختی را تجربه میکنم ، دو شب پیش خواب دیدم که انگار در کنار حوضی هستم که تعدادی ماهی قرمز که بنظرم کمی درشت تر از ماهی های داخل تنگ بودند را دارم میگرم و برای بردن ، داخل یک کیسه فریزر میریزم که در آن نیز از قبل آب ریخته بودم ، به قدری تعداد آنها زیاد بود که مقدار آب داخل کیسه جوابگوی انها نبود

 8. salam, khab didam tong mahi ro tamiz kardam va dar etmam didam mahi haye ghermez faravani nesbatan dorosht ta tong gam shodan. Shena nemikardan, vali ghermez Va sorati bodan . Zende bodand va tahe tong draz keshide bodand. Moteajeb shodam ke chera yek mahi tabdil be chandin mahi shode . in mahi va tong mahi alan to khonam hast va mahi az sale gozashte zendast. Lotfan Tabir khab ro begoeed. Btashakor faravan.

 9. سلام من در خواب دیدم در منزل آکواریم داریم ولی ماهی درونش کم است و من تعدادی ماهی زیبا و قشنگ برای آن گرفتم و همه از این کار خوشحال بودیم.

 10. سلام
  شب تو خواب دیدم کنار ی جوی اب زلال و روان نشسته بودم ومنظره اطراف جوی اب خیلی منظره عالی بود من قلاب رو داخل اب انداختم اولش ی ماهی کوچیک گیرم اومد زود به رود خانه برش گردوندم و دوباره که قلاب رو انداختم ی ماهی با اندازه معمولی و با پولک های رنگارنگ و خیلی خوشکل انگار رنگین کمان بود رو گرفتم وقتی کنارم روی سنگ گذاشتمش ماهی با همون زیبایش بزرگ تر شد .تعبیر این خواب چی هست؟

  1. من خواب دیدم 6 تا ماهی زنده خریدیم که ببریم تو استخر .ولی در بین راه یکی ازآن از وسط نصف شد منم مجبور شدم طرفی از بدنش که قلب هست .قلبش را در بیارم که جون نکنه .تعبیر خواب من چیه

 11. سلام خواب دیدم یه ماهی متوسط با رنگ بنفش تو یک استخر انداختم بعد چند دقیقه اومدم سرش زدن تو استخر ماهی های قرمز کوچیک بود وقتی ماهی راپیدا کردم از دهنش پول و دلار در اورد ریخت تو آب جمشون کردم چیدم تا خشک بشن چند نفر بودیم در اخر فقط یه کمش تو نستم ور دارم ؟؟؟!

 12. برخلاف تاویل احمقانه امام جعفر صادق و ابن سیرین تازی 1 هزار ساله بیسواد شما دیدن ماهی قرمز در خواب از دین فرد حکایت می کند من بارها خواب ماهی قرمز دیدم دیشی خواب دیدم ماهی قرمزی در یک تنگ بسیار تنگ هم عرض خود بدن ماهی بزور تنفس می کرد من کشیدمش بالا دیدم از کمر نصف شد و من فکر میکردم آیا میشود با سوزن بخیه دوباره بدنش را دوخت یا نه

 13. خواب دیدم من فرزندی نوزاد دارم که تنها در خانه مانده است بعد از یک روز دوری به خانه رفتم و دیدم فرزندم ماهی شده و من به نوزادم که شبیه ماهیه و خیلی بی جون شده شیر میدهم و جون دوباره می گیره و سرحال میشه

 14. درضمن احمقم هستی ک اسم شیعه رو رو خودت گذاشتیو اونوقت ب امامت صفت بد لقب میدی تا احمقایی این چنینی هستن دیگه ب داعش و چیزای دیگه واسه نابودی نیازی نیس

 15. سلام من دیشب خواب دیدم تو حیاط خونمون پر از ماهی نیمه جون یکیشون رو درخت رز افتاده که مرده من آب و باز میکنم و همه ماهی ها زنده میشن و شروع به شنا تو آب می کنن بجز یکی که مرده

 16. سلام من دیدم دوماهی بزرگ رادردستم گرفتم همه گفتن مردن اماوقتی به تنگ ماهی انداختم به تغدادزیادی ماهی کوچک تبدیل شدند لطفا کمک کنین

 17. سلام، در خواب دیدم من در آب برکه ای ایستاده ام و همسرم در کنار برکه دراز کشیده، من ناگهان ماهی رابط دست از آب به بیرون پرتاب کردم در همین حال یک ماهی زرد زیبا و یک ماهی آبی زیبا خودشان در ظرفی که من در آب گذاشته بودم گرفتار شدند که آنها را هم برداشتم و در آخر با دو بار تلاش توانستم ماهی سفیدی را صید کنم و یک ماهی کوچک هم همسرم گرفت لطفا راهنمایی کنید

 18. سلام من دیشب خواب دیدم از شیرآب ظرفشویی ماهی میاد بیرون تو چند ثانیه دیدم ۶ ۷ تا ماهی هست اگه اطلاع دارین تعبیرش چیه لطف میکنین بهم بگین ممنون.

 19. سلام من خواب دیدم که با یه جمعی رفتم اقیانوس برای ماهیگیری اونجا یه بچه ای بود که من چهرشو ندیدم یه تخم لاک پشت به من داد من رفتم خونه وهمش نگران بودم که تخم لاک پشت خوردنی هست یا نه پوسته ی تخمش خیلی خوشگل بود مثل سنگای رنگارنگ زیبا بود اخرشم اون تخم رو اب پز کردم خودم

 20. سلام خواب دیدم دارم دوش میگیرم ک یه عالمه ماهی مرده کوچولواز داخل دوش بیرون ریخت اومدم کنار تا ببینم اینا چی هستن ک دیدم درحالی ک دوش بازه ماهی میریزه اونایی ک زنده ان برعکس جهت اب شنا میکنن به سمت بالا خیلی عجیب بود

 21. سلام وقت بخیر
  خواب دیدم که کنار استخر ایستاده بودم و یک بسته ماهی هم از مغازه خریده در دستم بود که احساس کردم ماهی های توی دستم تکان میخورند آنها را به داخل استخر انداخته و آنها شروع به شنا کردن کردند

 22. سلام من در خواب دیدم قرار بود به جایی برویم با دوستم از رودخانه ای رد میشدیم من گفتم بیخیال رفتن شویم و اینجا ماهیی بگیریم. فراوان ماهیی ریز و درشت بود چند تایی را گرفتم انداختم بیرون ولی سر میخوردن میرفتن تو آب دوباره.

 23. سلام من ديشب تنگ ماهى خواب ديدم كه يك ماهى قرمز از همون ماهى هاى شب عيد البته رنگ قرمز كمرنگ بود و آب ماهى ها خيلى شفاف نبود ولى قابل ديدن بود و چند تا بچه ماهى كوچيك مثل ٧-٨ تا هم درون آب بود ماهى بزرگتر از آب پريد بيرون و من انداختمش داخل تنگ ماهى و دوباره پريد بيرون و باز انداختمش داخل تنگ كه از خواب بيدار شدم خواب من بين ساعت ٢-٣ صبح بود لطفا اگه تعبيرش رو ميدونيد بهم اطلاع بدين ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close