م

مدح

مدح
لوک اويتنهاو مي گويد :
کسي را ستودن انجام کاري بدون فکرو بدون مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.